Tất cả bài viết

Ông Lý Trường Huy: Người Sáng Tạo Và Phát Triển Xốt, Gia Vị Việt Nam

Ông Lý Trường Huy: Người Sáng Tạo Và Phát Triển Xốt, Gia Vị Việt Nam

Kitchen Quốc Yến Cloud
Th 4 03/01/2024

Ông Lý Trường Huy đã có một sự đóng góp lớn cho nền công nghiệp gia vị Việt Nam với sáng tạo và phát triển xốt,... Đọc tiếp