Tất cả bài viết

Lần đầu tiên Xốt Quốc Yến có trong món ăn chay rau củ quả Đà Lạt

Lần đầu tiên Xốt Quốc Yến có trong món ăn chay rau củ quả Đà Lạt

Kitchen Quốc Yến Cloud
Th 3 12/12/2023

Sự kết hợp rau củ Đà Lạt cùng gia vị Xốt Quốc Yến tạo ra một phong cách ẩm thực đương đại góp phần phát triển... Đọc tiếp