Vệ sinh an toàn thực phẩm

Kitchen Quốc Yến Cloud
Th 6 17/02/2023

Thực trạng an toàn thực phẩm hiện nay là một trong những vấn đề nhức nhối cần quan tâm lưu ý nhất; Con người đang phải đối mặt với các loại thực phẩm bẩn; không đảm bảo vệ sinh về chất lượng cũng như độ an toàn trong chế biến, sản xuất. Vừa qua, Xốt Quốc Yến là thương hiệu thực phẩm đã được được chứng nhận về Vệ sinh an toàn thực phẩm.