Các loại gia vị

Lọc
Xốt Mì Trộn Bạc Liêu - Chai 120 ml /150gr
-5%

Xốt Mì Trộn Bạc Liêu - Chai 120 ml /150gr

80,000₫ 84,000₫
-5%
Xốt Mì Trộn Bạc Liêu - Chai 250 ml /320gr
-5%

Xốt Mì Trộn Bạc Liêu - Chai 250 ml /320gr

160,000₫ 168,000₫
-5%
Xốt Quốc Yến - Bình 2,2 KG Xốt Quốc Yến - Bình 2,2 KG
-5%

Xốt Quốc Yến - Bình 2,2 KG

980,000₫ 1,030,000₫
-5%
Xốt Quốc Yến - Chai 120 ml /150gr Xốt Quốc Yến - Chai 120 ml /150gr
-5%

Xốt Quốc Yến - Chai 120 ml /150gr

80,000₫ 84,000₫
-5%
Xốt Quốc Yến - Chai 250 ml / 320gr Xốt Quốc Yến - Chai 250 ml / 320gr
-5%

Xốt Quốc Yến - Chai 250 ml / 320gr

160,000₫ 168,000₫
-5%
Xốt Tây Bắc - Chai 120 ml /150gr
-5%

Xốt Tây Bắc - Chai 120 ml /150gr

80,000₫ 84,000₫
-5%
Xốt Tây Bắc - Chai 250 ml /320gr
-5%

Xốt Tây Bắc - Chai 250 ml /320gr

160,000₫ 168,000₫
-5%
Xốt Tây Nguyên - Chai 120 ml /150gr
-5%

Xốt Tây Nguyên - Chai 120 ml /150gr

80,000₫ 84,000₫
-5%
Xốt Tây Nguyên - Chai 250 ml /320gr
-5%

Xốt Tây Nguyên - Chai 250 ml /320gr

160,000₫ 168,000₫
-5%
Xốt Tiêu Xanh Phú Quốc - Chai 120 ml /150gr
-5%

Xốt Tiêu Xanh Phú Quốc - Chai 120 ml /150gr

80,000₫ 84,000₫
-5%
Xốt Tiêu Xanh Phú Quốc - Chai 250 ml /320gr
-5%

Xốt Tiêu Xanh Phú Quốc - Chai 250 ml /320gr

160,000₫ 168,000₫
-5%

SẢN PHẨM ĐÃ XEM