FDA Hoa Kỳ

Kitchen Quốc Yến Cloud
CN 08/01/2023

Xốt Quốc Yến đạt được giấy chứng nhận của cơ quan FDA Hoa Kỳ, để đạt được thành quả này là cả một quá trình cố gắng, nỗ lực để sản phẩm tiếp cận thị trường, đến tay người tiêu dùng một cách an toàn nhất, ngay cả khi sản phẩm được bán ra cũng phải được giám sát kỹ lưỡng.